Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Sukcesywna dostawa pakietów czekolady dla zrównoważonego wysiłku energetycznego dla Honorowych Dawców Krwi;

zamawiający: RCKiK w imieniu których postępowanie prowadzi ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIA
tryb zamówienia: Przeterg Nieograniczony
nr sprawy: ZZP-50/21
wartość: wartości równa lub przekraczająca progi unijne
termin składania ofert: 17 maja 2021  10:00

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)