zamówienie na:

MIKROKUWETY ORAZ INNE MATERIAŁY SŁUŻĄCE DO POMIARU POZIOMU HEMOGLOBINY

zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji art 275 ust 1 Pzp
nr sprawy: 2-ZP-2021
wartość: powyżej 130 000 złotych
termin składania ofert: 5 marca 2021  10:00
wynik postępowania: Umowa została zawarta 11.03.2021 z Medservice Sztandar sp. k. ; ul. Jasna 31b; 44-122 Gliwice 
Ogłoszenie o zamówieniu (83kB) pdf
{2}
SWZ - załączniki 1,2,3,5 (58kB) word
Instrukcja użytkownika systemu MiniPortal (2828kB) pdf


Dyrektor RCKiK w Bydgoszczy
mgr Paweł Wojtylak

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (186kB) pdf
Informacja z otwarcia ofert (220kB) pdf
Informacja dot. wyboru oferty najkorzystniejszej (300kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Wiesława Raszkowska
Opublikował: Anna Majewska (25 lutego 2021, 13:15:09)

Ostatnia zmiana: Anna Majewska (23 lipca 2021, 13:28:06)
Zmieniono: Usunięcie SWZ

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 129