zamówienie na:

Zestawy do redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych w osoczu wraz z dzierżawą urządzeń

zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przeterg Nieograniczony
nr sprawy: 3-ZP-2021
wartość: powyżej progu unijnego
termin składania ofert: 22 kwietnia 2021  10:00
wynik postępowania: Umowa została zawarta 06.05.2021r. z Maco Pharma Polonia Sp. z o.o.; ul. Szwajcarska 22; 54-405 Wrocław 
Opublikowane ogłoszenie 2021/ S 060-148992 (114kB) pdf opublikowane ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/S 060-148992 z dnia 26.03.2021
JEDZ (134kB) plik JEDZ
Instrukcja wypełnienia JEDZ (1672kB) pdf Instrukcja wypełnienia JEDZ
{4} SWZ
Załącznik nr 1 Formularz oferty (51kB) word Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - OPZ (51kB) word Załącznik nr 2 - OPZ
Załącznik nr 3 - Oświdczenie wykonawcy o aktualności inf. w JEDZ (45kB) word Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy o aktualności inf. w JEDZ
Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy - grupa kapitałowa (45kB) word Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy - grupa kapitałowa
Załącznik nr 5 - Wykaz dostaw (46kB) word Załącznik nr 5 - Wykaz dostaw
Załącznik nr 6 - Projektowane postanowienia umowy (455kB) pdf Załącznik nr 6 - Projektowane postanowienia umowy
Instrukcja użytkownika systemu MiniPortal (2828kB) pdf Instrukcja miniPortal


Dyrektor RCKiK w Bydgoszczy
mgr Paweł Wojtylak

Pytania i odpowiedzi do SWZ (1203kB) pdf
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (178kB) pdf
Informacja z otwarcia ofert (359kB) pdf
Informacja dot. wyboru oferty najkorzystniejszej (289kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Wiesława Raszkowska
Opublikował: Anna Majewska (26 marca 2021, 11:40:14)

Ostatnia zmiana: Anna Majewska (23 lipca 2021, 13:29:59)
Zmieniono: Usunięcie SWZ

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 181