zamówienie na:

DOSTAWA TESTÓW DO WYKONANIA BADAŃ PRZECIWCIAŁ ANTY-SARS-COV-2 IgG Z NIEZBĘDNYMI DO WYKONANIA BADANIA PŁYNAMI I AKCESORIAMI ORAZ Z DZIERŻAWĄ APARATURY SŁUŻĄCEJ DO WYKONANIA BADAŃ

zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji art 275 ust 1 Pzp
nr sprawy: 4-ZP-2021
wartość: powyżej 130 000 złotych
termin składania ofert: 16 kwietnia 2021  10:00
wynik postępowania: Umowa została zawarta 04.05.2021 z firmą Argenta Sp. z o.o.; ul. Polska 114; 60-401 Poznań