zamówienie na:

DOSTAWA PRÓŻNIOWEGO SYSTEMU DO POBIERANIA KRWI WRAZ Z PROBÓWKAMI ORAZ PROBÓWEK DO BADAŃ LABORATORYJNYCH I PRZECHOWYWANIA KRWI

zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji art 275 ust 1 Pzp
nr sprawy: 6-ZP-2021
wartość: poniżej progu unijnego
termin składania ofert: 25 maja 2021  10:00
wynik postępowania: Umowy zostały zawarte 14.06.2021 Pakiei I i II: Eclipse Boluk-Sobolewska Sp. k. ul. prof. M. Życzkowskiego 16; 31-864 Kraków Pakiet III: Medlab Products Sp. z o.o. ul. Gałczyńskiego 8; 05-090 Raszyn Pakiet V: Proplasma Hilscher, Trzciński Spółka Jawna, ul. Ludwinowska 17K; 02-856 Warszawa Pakiet IV - unieważnienie części na podst art 255 pkt 1 ustawy Pzp - nie złożono żadnej oferty 
Ogłoszenie o zamówieniu 2021/BZP 00054024/01 (149kB) pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2021/BZP 00054140/01 (33kB) pdf
Instrukcja użytkownika systemu MiniPortal (2828kB) pdf
{4}
Formularz ofert-zał nr 1; formularze asortymentowo-cenowe - zał 1A-1E (60kB) word
Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy na podst. 125 (48kB) word
OPZ -Pakiet I - załącznik nr 3 (47kB) word
OPZ -Pakiet II - załącznik nr 3A (45kB) word
OPZ -Pakiet III - załącznik nr 3B (44kB) word
OPZ -Pakiet IV - załącznik nr 3C (43kB) word
OPZ -Pakiet V - załącznik nr 3D (43kB) word
Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji (46kB) word
Załącznik nr 5 - Projektowane postanowienia umowy (491kB) pdf

Dyrektor RCKiK w Bydgoszczy
mgr Paweł Wojtylak

Pytania i odpowiedzi do SWZ (1323kB) pdf
Informacja o zmianie SWZ oraz zmianie terminu składania i otwarcia ofert (208kB) pdf
{16}
Załącznik nr 1 i Załączniki 1A-1E- PO ZMIANIE (61kB) word
Załącznik nr 3 -OPZ - PO ZMIANIE (47kB) word
Załącznik nr 3B - OPZ - PO ZMIANIE (44kB) word
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2021/BZP 00057456/01 (41kB) pdf
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (390kB) pdf
Informacja z otwarcia ofert (263kB) pdf
Informacja z otwarcia ofert-korekta (326kB) pdf
Informacja dotycząca wyboru oferty najkorzystniejszej (378kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Wiesława Raszkowska
Opublikował: Anna Majewska (13 maja 2021, 14:23:36)

Ostatnia zmiana: Anna Majewska (6 lipca 2021, 14:10:44)
Zmieniono: Informacja dotycząca zawarcia umowy, usunięcie SWZ

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 885