zamówienie na:

Dostawa wskaźników napromieniowania składników krwi

zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji art 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: 8-ZP-2021
wartość: powyżej 130 000 złotych
termin składania ofert: 23 lipca 2021  10:00
wynik postępowania: Umowa została zawarta 02.08.2021 z Novohemo K.E. Nyczka Sp. J. ul. Mydlana 1; 51-502 Wrocław