zamówienie na:

Ochrona osób i mienia należącego do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy

zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji na usługi społeczne o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż równowartość kwoty 750 000 euro
nr sprawy: 9-ZP-2021
wartość: mniej niż równowartość 750000 euro, ale nie mniej niż 130000 zł
termin składania ofert: 3 września 2021  10:00
wynik postępowania: Umowa została zawarta 21.09.2021 z firmą Sekret Serwis Sp. z o.o. ul. Brzozowa 19; 85-154 Bydgoszcz 
Ogłoszenie o zamówieniu (129kB) pdf
Instrukcja użytkowania systemy miniPortal (2828kB) pdf
{3}
{4}
Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy - art 125 (47kB) word
Załącznik nr 2A - Oświadczenie Wykonawcy - art 125 (47kB) word
Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia (47kB) word
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji (46kB) word
Załącznik nr 5 - Wykaz usług (48kB) word
Załącznik nr 6 Projektowane postanowienia umowy (434kB) pdf
Załącznik nr 7 - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (21kB) word
Zdjęcie poglądowe - wejście główne 1 (2787kB) jpg
Zdjęcie poglądowe - wejście główne 2 (2553kB) jpg
Zdjęcie poglądowe - wejście główne 3 (1609kB) jpg
Zdjęcia poglądowe - Wejście Ekspedycja Krwi 1 (1913kB) jpg
Zdjęcia poglądowe - Wejście Ekspedycja Krwi 2 (2379kB) jpg
Zdjęcia poglądowe - Wejście Ekspedycja Krwi 3 (2267kB) jpg

Dyrektor RCKiK w Bydgoszczy
mgr Paweł Wojtylak
Informacjadotycząca aktualizacji załącznika nr 1 Formularz cenowy (447kB) pdf
Załącznik nr 1 - Oferta Wykonawcy - aktualizacja z dnia 27.08.2021 (48kB) word
Odpowiedzi na pytania do SWZ (400kB) pdf
Odpowiedzi na pytania - część 2 (401kB) pdf
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (313kB) pdf
Informacja z otwarcia ofert (328kB) pdf
Informacja dotycząca wyboru oferty najkorzystniejszej (438kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Wiesława Raszkowska
Opublikował: Anna Majewska (26 sierpnia 2021, 12:21:24)

Ostatnia zmiana: Anna Majewska (27 września 2021, 13:39:48)
Zmieniono: Informacja dot. zawarcia umowy oraz usunięcie SWZ

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 304