zamówienie na:

świadczenie usług medycznych w akresie kwalifikowania dawców do oddawania krwi lub jej składników w Oddzałach Terenowych oraz miejscach poboru krwi

zamawiający: Regionalne Centrum krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Konkurs na świadczenie usług zdrowotnych
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 euro
termin składania ofert: 20 czerwca 2005
wynik postępowania: Rypin - lek. med. Izydor Bartoszewski Cełmno -lek. med. Zbigniew Orzechowski Chełmża lek. med. Michał Bochyński Inowrocław lek. med. Robert Drogowski Lipno lek. med. Lech Kułak Toruń- lek.med. Włodzimierz Jaworski Radziejów- lek. med. Stanisław Nita Więcbork - lek. med. Dariusz Wisniewski Włocławek - lek. med. Piotr Przybylski 
 

KONKURS OFERT

na świadczenie usług medycznych

 

 

  1. Przedmiotem konkursu jest świadczenie usług medycznych w zakresie kwalifikowania kandydatów na dawców oraz dawców do oddania krwi lub jej składników.
  2. Umowy na świadczenie usług medycznych zawarte zostaną na czas określony od dnia 01 lipca 2005 r. do dnia 30 czerwca 2008 r.
  3. Miejscem świadczenia ww. usług będą oddziały terenowe oraz miejsca pobierania krwi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy:

      -   Oddział Terenowy w Brodnicy ul. 18 stycznia 36a, 87-300 Brodnica

      -   Oddział Terenowy w Chełmnie, ul. Plac Rydygiera 1, 86-200 Chełmno

      -   Oddział Terenowy w Inowrocławiu, ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław

      -   Oddział Terenowy w Toruniu, u. Św.Józefa 53, 87-107 Toruń

      -   Oddział Terenowy we Włocławku, u. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek

      -    miejsce pobierania krwi w Chełmży, ul. Kościuszki 4

      -    miejsce pobierania krwi w Radziejowie Kujawskim, ul. Szpitalna 3, 88-200                           Radziejów

      -    miejsce pobierania krwi w Golubiu-Dobrzyniu, ul. G.J.Koppa 1E, 87-400 Golub-

           Dobrzyń

      -   miejsce pobierania krwi w Lipnie, ul. Jaśminowa 12, 87-600  Lipno

      -   miejsce poboru krwi w Więcborku, Powstańców Wielkopolskich 2a

  1. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawarte są w Istotnych Warunkach Konkursu, które odbierać można w sekretariacie RCKiK w Bydgoszczy, ul. Ks.Markwarta 8, 85-015 Bydgoszcz, I piętro, pok. 229 w godz. 8.00 – 14.00 od dnia 06 czerwca 2005 r.
  2. Osobą uprawnioną do udzielania informacji jest Dyrektor RCKiK w Bydgoszczy mgr Paweł Wojtylak, tel. 322 65 17.
  3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie RCKiK w Bydgoszczy sekretariat do dnia 20 czerwca 2005 r., do godz. 10.00 Koperta musi być oznaczona: „Oferta na świadczenie usług medycznych”.
  4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie RCKiK w Bydgoszczy dnia 20 czerwca 2005 r., o godz. 10.15 w Sali konferencyjnej – sala 106 (parter).
  5. Dyrektor RCKiK w Bydgoszczy zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz unieważnienia konkursu na każdym jego etapie bez podawania przyczyn.

 

Podstawa prawna: art. 35 i 35a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 o zakładach opieki zdrowotnej /Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn.zm./

metryczka


Opublikował: Anna Majewska (6 czerwca 2005, 12:15:56)

Ostatnia zmiana: Anna Majewska (27 października 2005, 10:50:41)
Zmieniono: Wynik konkursu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3660