Przetargi rozstrzygnięte z 2009 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 23) starsze przetargi »zamówienie na:

Dostawa immunoenzymatycznego jakościowego testu do wykrywania zakażenia krętkiem bladym Treponema Pallidum w ludzkiej surowicy lub osoczu

zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: 24/ZP/2009
wartość: poniżej 133.000 euro
termin składania ofert: 30 grudnia 2009  10:00
wynik postępowania: Umowę podpisano dnia 08.01.2010 r. z BioMerieux Polska Sp. z o. o., ul. Żeromskiego 17, 01-882 Warszawa 

zamówienie na:

Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie opieki informatycznej nad oprogramowaniem BANK KRWI i oprogramowania wspomagającego (Finanse, Księgowość). W ramach opieki informatycznej należy wykonanie usług serwisu, konsultacji, doradztwa i rozwoju oprogramaowania

zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
tryb zamówienia: z wolnej ręki
nr sprawy: 23/ZP/2009
wartość: poniżej 133 000 euro
termin składania ofert: 28 grudnia 2009  11:00
wynik postępowania: Umowę podpisano dnia 29.12.2009 r. z ABG Spółka Akcyjna, Al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa 

zamówienie na:

Wskaźniki napromieniowania krwi

zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: 22/ZP/2009
wartość: poniżej 133.000 euro
termin składania ofert: 23 grudnia 2009  12:00
wynik postępowania: Umowę podpisano dnia 30.12.2009 r. z firmą Medservice Sp. z o. o. ul.G.Zapolskiej 7, 40- 580 Katowice  

zamówienie na:

Zestawy do automatycznej plazmaferezy i cytaferezy

zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: 21/ZP/2009
wartość: poniżej 133.000 euro
termin składania ofert: 23 grudnia 2009  10:00
wynik postępowania: umowę podpisano dnia 29.12.2009 r. z firmą COMESA POLSKA Sp. z o. o, ul. Wolińska 4,003-699 Warszawa 

zamówienie na:

Dostawa mikrokuwet oraz krwi kontrolnej do oznaczania HGB

zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: 20/ZP/2009
wartość: poniżej 133.000 euro
termin składania ofert: 18 grudnia 2009  11:00
wynik postępowania: Umowę podpisano dnia 30.12.2009 r. z firmą HemoCue Polska Sp. z o. o., ul. Zapolskiej 7, 40-580 Katowice 

zamówienie na:

Wskaźniki napromieniowania krwi

zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: 19/ZP/2009
wartość: poniżej 133.000 euro
termin składania ofert: 14 grudnia 2009  10:00
wynik postępowania: Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art 93 ust. pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych 

zamówienie na:

Dostawę oleju napędowego

zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: 18/ZP/2009
wartość: poniżej 133.000 euro
termin składania ofert: 10 grudnia 2009  10:00
wynik postępowania: umowę podpisano dnia 21.12.2009 r. z Polskim Koncernem Naftowym ORLEN Spółka Akcyjna, ul. Chemików 7 09-411 Płock 

zamówienie na:

Dostawę separatora komórkowego wraz z zestawami

zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: 16/ZP/2009
wartość: poniżej 133.000 euro
termin składania ofert: 8 października 2009  10:00
wynik postępowania: umowę podpisano dnia 13 października 2009 r. z firmą Medservice Sp. z o. o., ul. G. Zapolskiej 7, 40-580 Katowice 

zamówienie na:

Dostawa czekolad

zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: 15/ZP/2009
wartość: poniżej 133.000 euro
termin składania ofert: 8 września 2009  10:00
wynik postępowania: umowę podpisano dnia 30.09.2009 r. z Fabryką Galanterii Czekoladowej EDBOL ZPChr. Bogusław Dudziński, ul. Przemysłowa 22, 85-758 Bydgoszcz 

zamówienie na:

Noże do sterylnego łączenia drenów

zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 133 000euro
termin składania ofert: 31 lipca 2009  10:00
wynik postępowania: . 

zamówienie na:

Testy do badania markerów wirusów przenoszonych drogą krwi

zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Z wolnej ręki
nr sprawy: 14/ZP/2009
wartość: poniżej 133.000 euro
termin składania ofert: 30 lipca 2009
wynik postępowania: Podpisano umowę 

zamówienie na:

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do analizatorów do badań immunotransfuzjologicznych

zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 133 000 euro
termin składania ofert: 15 czerwca 2009  10:00
wynik postępowania: Umowę podpisano dnia 22.06.2009 roku z DiaHem AG Diagnostic Produucts, Schlosserstrasse 4 CH-8180 Bülach Szwajcaria 

zamówienie na:

Dostawa odczynników do badań serologicznych

zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 133000 euro
termin składania ofert: 2 czerwca 2009  10:00
wynik postępowania: Umowy podpisano 23.06.2009 r.Pakiet I- Transfarm Sp. z o.o. Pakiet II, III,V, Proplasma Sp. z o.o. Pakiet IV- PPUH BIOLAB s.c., Pakiet VI- Nobipharm Sp. z o.o. 

zamówienie na:

Probówki do pobierania krwi w systemie próżniowym wraz z akcesoriami

zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 133.000 euro
termin składania ofert: 28 maja 2009  10:00
wynik postępowania: Umowę podpisano dnia 09.06.2009 r. z firmą Proplasma Sp. z o. o. ul. Ludwikowska 17k, 02-856 Warszawa 

zamówienie na:

Dostawę i montaż mebli laboratoryjnych

zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 133.000 euro
termin składania ofert: 21 maja 2009  10:00
wynik postępowania: Umowę podpisano dnia 09 czerwca 2009 r. z firmą TRIBO Spółka z o. o., Aleja Pokoju 5, 86-060 Nowa Wieś Wielka 

zamówienie na:

Dostawę i montaż dwóch komór mroźniczych wraz z regałami

zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 133.000 euro
termin składania ofert: 16 kwietnia 2009  10:00
wynik postępowania: umowę zawarto dnia 7 maja 2009 r. z Zakładem Elektromechaniki Chłodniczej "Igloo" Władysław Włodarczyk, ul. Kazimierza Wielkiego 13, 32-700 Bochnia 

zamówienie na:

Odbiór, transport oraz utylizacja odpadów medycznych

zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 133.000 euro
termin składania ofert: 27 marca 2009  10:00
wynik postępowania: umowę podpisano dnia 8 kwietnia 2009 r. z Centrum Oknologii im. F. Łukaszczyka, ul. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz 

zamówienie na:

Dostawa odczynników oraz dzierżawa urządzeń wraz z niezbędnymi akcesoriami i materiałami zużywalnymi koniecznymi do wykonania badań wykrywających RNA HIV + RNA HCV + DNA HBV metodami biologii molekularnej

zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 133 000 euro
termin składania ofert: 25 lutego 2009  10:15
wynik postępowania: Umowę podpisano dnia 30.03.2009 r. z Roche Diagnostics Sp. z o.o. ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B 01-531 Warszawa 

zamówienie na:

Odczynniki do analizatorów hematologicznych Cell Dyn

zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 133 000 euro
termin składania ofert: 3 lutego 2009  10:00
wynik postępowania: umowę podpisano dnia 19.02.2009 r. z firmą AMED International Jarosław Wojczak, 60-175 Poznań ul. Lewkoniowa 1a 

zamówienie na:

Mikrokuwety oraz krew kontrolna do oznaczania HGB

zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 133000 euro
termin składania ofert: 2 lutego 2009  10:00
wynik postępowania: umowę podpisano dnia 05 lutego 2009 r. z firmą HemoCue Polska Sp. z o. o., 40-580 Katowice, ul. Zapolskiej 7 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 23) starsze przetargi »