Przetargi rozstrzygnięte z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 17 (z 17)zamówienie na:

Sprawowanie opieki serwisowej na oprogramowanie BANK KRWI z oprogramowaniem wspomagającym (Finanse-Księgowość, Środki Trwałe, Gospodarka Magazynowa, Sprzedaż, Kasa, Kadry-Płace) na okres 01.01.2020-31.12.2020

zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Wolna ręka
nr sprawy: 17-ZP-2019
wartość: poniżej 144000 euro
termin składania ofert: 30 grudnia 2019  10:00
wynik postępowania: Umowa została zawarta 07.01.2020 r. z Asseco Poland SA; ul. Olchowa 14; 35-322 Rzeszów 

zamówienie na:

Dostawa oleju napędowego

zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przeterg Nieograniczony
nr sprawy: 15-ZP-2019
wartość: poniżej 144000 euro
termin składania ofert: 6 grudnia 2019  10:00
wynik postępowania: Umowa została zawarta 17.12.2019 r. z firmą Polski Koncern Naftowy ORLEN SA ul. Chemików 7, 09-411 Płock 

zamówienie na:

Dostawa odczynników do badań serologicznych

zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przeterg Nieograniczony
nr sprawy: 13-ZP-2019
wartość: poniżej 144000 euro
termin składania ofert: 12 listopada 2019  10:00
wynik postępowania: Umowy zostały zawarte dnia 06.12.2019 r. z następującymi firmami: Pakiet I - Hydgrex Diagnostics Sp. z o. o. Sp. kom. ul. T. Zana 4, 04-313 Warszawa Pakiet II - DiaHem AG Diagnostics Products Schlesserstrasse 4. CH-8180 Bulach, Szwajcaria Adres do koresp. DiaHem Diagnostics Products Sp. z o.o. Al. Słowackiego 64, 30-004 Kraków 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa pakietów czekolady dla zrównoważenia wysiłku energetycznego dla honorowych dawców krwi; Część 1-2

zamawiający: RCKiK w imieniu których postępowanie prowadzi ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIA
tryb zamówienia: Przeterg Nieograniczony
nr sprawy: ZZP-172/19
wartość: powyżej 144 000 euro
termin składania ofert: 7 listopada 2019  11:00
wynik postępowania: Umowa została zawarta 27.01.2020 r. z firmą Terravita Sp. z o.o.; ul. Szarych Szeregów 48; 60-462 Poznań 

zamówienie na:

świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej sieciami dystrybucyjnymi do budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy

zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Wolna ręka
nr sprawy: 12-ZP-2019
wartość: poniżej 144000 euro
termin składania ofert: 23 października 2019  10:00
wynik postępowania: Umowa została zawarta 31.10.2019 z ENEA Operator Sp. z o.o. Wydział Usług Dystrybucji Bydgoszcz; ul. Strzeszyńska 58; 60-479 Poznań 

zamówienie na:

Dostawa gadżetów promocyjnych dla RCKiK w Bydgoszczy

zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwioleczncitwa w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przeterg Nieograniczony
nr sprawy: 11-ZP-2019
wartość: poniżej 144000 euro
termin składania ofert: 18 października 2019  10:00
wynik postępowania: Umowy zostały zawarte 05.11.2019r. z następującymi firmami: Pakiet I, IV - Studio Da Vinci Agencja Reklamowa Sp. z o.o.; 85-079 Bydgoszcz, ul. Kościuszki 27 Pakiet II, III - Perfekt Druk Maciej Wiśniewski, Długie 3A; 87-337 Wąpielsk 

zamówienie na:

Odbiór transport i utylizacja odpadów medycznych

zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwioleczncitwa w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przeterg Nieograniczony
nr sprawy: 10-ZP-2019
wartość: powyżej 144 000 euro
termin składania ofert: 27 września 2019  10:00
wynik postępowania: Umowa została podpisana 14.10.2019 r. z Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka; 85-796 Bydgoszcz; ul. Dr. I. Romanowskiej 2 

zamówienie na:

Dostawa testów oraz dzierżawa aparatury do badania markerów czynników zakaźnych przenoszonych drogą krwi dla RCKiK w Bydgoszczy

zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przeterg Nieograniczony
nr sprawy: 9-ZP-2019
wartość: powyżej 144 000 euro
termin składania ofert: 18 września 2019  10:00
wynik postępowania: Umowy zostały podpisane 15.10.2019 z następującymi firmami: Pakiet I -Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 8; 00-728 Warszawa Pakiet II - Bio-Rad Polska Sp. z o.o.; ul. Przyokopowa 33; 01-208 Warszawa 

zamówienie na:

Świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi stałej, całodobowej ochrony osób i mienia należącego do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy

zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwioleczncitwa w Bydgoszczy
tryb zamówienia: art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: 37-PU-2019
wartość: poniżej 750.000 euro
termin składania ofert: 11 września 2019  11:00
wynik postępowania: Umowa została zawarta 26.09.2019 r. z SEKRET SERWIS Sp. z o. o. , ul. Brzozowa 19, 85-137 Bydgoszcz 

zamówienie na:

Dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej do budynku RCKiK w Bydgoszczy

zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Wolna ręka
nr sprawy: 8-ZP-2019
wartość: poniżej 144000 euro
termin składania ofert: 6 sierpnia 2019  09:30
wynik postępowania: Umowa została zawarta 19.08.2019 z Komunalnym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Ks. Józefa Schulza 5; 85-315 Bydgoszcz 

zamówienie na:

Dostawa roztworów wzbogacających i/lub płynów infuzyjnych

zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przeterg Nieograniczony
nr sprawy: 7-ZP-2019
wartość: poniżej 144000 euro
termin składania ofert: 1 lipca 2019  10:00
wynik postępowania: Umowy zostały zawarte 22.07.2019 r z: Pakiet I - Terumo BCT Polska Sp. z o.o. ul. Hutnicza 14; 40-241 Katowice Pakiet II, III, IV - Maco Pharma Polonia Sp. z o.o.; ul. Szwajcarska 22; 54-405 Wrocław 

zamówienie na:

Dzierżawa dwóch urządzeń do sterylnego łączenia drenów wraz z materiałami eksploatacyjnymi

zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przeterg Nieograniczony
nr sprawy: 6-ZP-2019
wartość: poniżej 144000 euro
termin składania ofert: 24 czerwca 2019  10:00
wynik postępowania: Umowa została podpisana 05.07.2019r. z firmą Vitasystems Sobczak i wspólnicy Sp. J. ul. Górczewska 216; 01-460 Warszawa 

zamówienie na:

Zestawy do automatycznej plazmaferezy i cytaferezy

zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przeterg Nieograniczony
nr sprawy: 5-ZP-2019
wartość: poniżej 144000 euro
termin składania ofert: 26 kwietnia 2019  10:00
wynik postępowania: Umowy zostały podpisane dnia 20.05.2019r z następującymi firmami: Pakiet I - Novohemo K.E. Nyczka Sp. J. ; ul. Mydlana 1; 51-502 Wrocław Pakiet II - Comesa Polska Sp. z o.o.; ul. Wolińska 4; 03-699 Warszawa 

zamówienie na:

Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych i/lub biurowych dla RCKiK w Bydgoszczy

zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przeterg Nieograniczony
nr sprawy: 4-ZP-2019
wartość: poniżej 144000 euro
termin składania ofert: 2 kwietnia 2019  10:00
wynik postępowania: Umowy zostały zawarte dnia 25.04.2019r. z następującymi firmami: Pakiet I - Fabryka Mebli Poltech Sp. z o.o.; ul. Płaska 23; 87-100 Toruń Pakiet II - Mobiliani Sp. z o.o.; ul. Ołowiana 15; 85-461 Bydgoszcz 

zamówienie na:

Odczynniki, materiały zużywalne i kontrolne do cytometru przepływowego Navios Ex

zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przeterg Nieograniczony
nr sprawy: 3-ZP-2019
wartość: poniżej 144000 euro
termin składania ofert: 22 marca 2019  10:00
wynik postępowania: Umowa została zawarta dnia 05.04.2019r. z firmą Beckman Coulter Polska Sp. z o.o.; Aleje Jerozolimskie 181B; 02-222 Warszawa 

zamówienie na:

Mikrokuwety oraz inne materiały służące do pomiaru poziomu hemoglobiny

zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przeterg Nieograniczony
nr sprawy: 2-ZP-2019
wartość: poniżej 144000 euro
termin składania ofert: 18 stycznia 2019  10:00
wynik postępowania: Umowa została podpisana 30.01.2019 r. z firmą Medservice Pro Bis So. z o.o. Sp. k.; ul. G. Zapolskiej 7; 40-580 Katowice 

zamówienie na:

Probówki do pobierania krwi w systemie zamkniętym metodą próżniową wraz z akcesoriami

zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przeterg Nieograniczony
nr sprawy: 1-ZP-2019
wartość: poniżej 144000 euro
termin składania ofert: 11 stycznia 2019  10:00
wynik postępowania: Umowa została podpisana 24.01.2019r. z firmą Proplasma Sp. z o.o. Sp. kom.; ul. Ludwinowska 17k; 02-856 Warszawa 

Przetargi o pozycjach 1 - 17 (z 17)