Przetargi rozstrzygnięte z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 14 (z 14)zamówienie na:

Sprawowanie opieki serwisowej nad oprogramowaniem BANK KRWI z oprogramowaniem wspomagającym

zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Wolna Ręka
nr sprawy: 12-ZP-2020
wartość: poniżej 139.000 euro
termin składania ofert: 30 grudnia 2020  10:00
wynik postępowania: Umowa została zawarta 14.01.2021 z Asseco Poland SA; ul. Olchowa 14; 35-322 Rzeszów 

zamówienie na:

Dostawa nożyków do sterylnego łączenia drenów.

zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przeterg Nieograniczony
nr sprawy: 11-ZP-2020
wartość: poniżej 139.000 euro
termin składania ofert: 8 grudnia 2020  10:00
wynik postępowania: Umowa została zawarta 22.12.2020 r. z firmą Vitasystems Sobczak i wspólnicy Sp. J. ul. Górczewska 216; 01-460 Warszawa 

zamówienie na:

Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych i kontrolnych do cytometru przepływowego Navios Ex

zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przeterg Nieograniczony
nr sprawy: 10-ZP-2020
wartość: poniżej 139.000 euro
termin składania ofert: 27 listopada 2020  10:00
wynik postępowania: Umowa została zawarta 10.12.2020r. z formą Beckman Coulter Polska Sp. z o.o.; Al. Jerozolimskie 181B; 02-222 Warszawa 

zamówienie na:

Dostawa pojemników do pobierania, preparatyki i przechowywania krwi

zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przeterg Nieograniczony
nr sprawy: 9-ZP-2020
wartość: powyżej 139.000 euro
termin składania ofert: 24 listopada 2020  10:00
wynik postępowania: Umowy został zawarte 22.12.2020 r. z następującymi firmami: Pakiet I - Maco Pharma Polonia Sp. z o.o.; ul. Szwajcarska 22; 54-405 Wrocław Pakiet II i IV - Vitasystems Sobczak i wspólnicy sp.j. ul. Górczewska 216; 01-460 Warszawa Pakiet III - Novohemo K.E. Nyczka Sp. J.; ul. Mydlana 1; 51-502 Wrocław  

zamówienie na:

Dostawa gadżetów reklamowych dla RCKiK w Bydgoszczy

zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przeterg Nieograniczony
nr sprawy: 8-ZP-2020
wartość: poniżej 139.000 euro
termin składania ofert: 19 października 2020  10:00
wynik postępowania: Umowy zostały zawarte 09.11.2020r. z: Pakiet I: Studio Siedem Żółtowski Grzegorz, ul. Myślenicka 186; 30-698 Kraków Pakiet II i III - STUDIO DA VINCI, AGENCJA REKLAMOWA Spółką z o.o. 85-079 Bydgoszcz, ul. Kościuszki 27 

zamówienie na:

Dostawa odczynników do badań serologicznych

zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przeterg Nieograniczony
nr sprawy: 7-ZP-2020
wartość: powyżej 139.000 euro
termin składania ofert: 5 października 2020  10:00
wynik postępowania: Umowy zostały podpisane 21.10.2020 z: Pakiet I i II: Farmator Sp. z o.o.; 87-100 Toruń; ul. Olsztyńska 20 Pakiet III: DiaHem Diagnostic Products; Schlosserstrasse 4; CH-8180 Bulach; Szwajcaria 

zamówienie na:

Świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi stałej, całodobowej ochrony osób i mienia należącego do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy

zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
tryb zamówienia: art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: 39-PU-2020
wartość: poniżej 750.000 euro
termin składania ofert: 8 września 2020  11:00
wynik postępowania: Umowę zawarto dnia 18.09.2020 r. z firmą Sekret Serwis Sp. z o. o., ul. Brzozowa 19, 85-137 Bydgoszcz  

zamówienie na:

Dostawa zestawów do redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych wraz z dzierżawą urządzeń

zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przeterg Nieograniczony
nr sprawy: 6-ZP-2020
wartość: poniżej 139 000 euro
termin składania ofert: 31 sierpnia 2020  10:00
wynik postępowania: Umowa została zawarta 18.09.2020 r. z firmą Maco Pharma Polonia Sp. z o.o.; ul. Szwajcarska 22; 54-405 Wrocław 

zamówienie na:

Dostawa środków dezynfekcyjnych

zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przeterg Nieograniczony
nr sprawy: 5-ZP-2020
wartość: poniżej 139 000 euro
termin składania ofert: 31 lipca 2020  10:00
wynik postępowania: Umowy zostały zawarte 07.09.2020 z: Pakiet II - Schulke Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 132; 02-305 Warszawa Pakiet III - Euro Trade Technology Sp. z o.o. ul. H. Siemiradzkiego 19; 64-920 Piła. Umowa w Pakiecie IV została zawarta 22.09.2020 z Bialmed Sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/35; 02-546 Warszawa  

zamówienie na:

Probówki do pobierania krwi w systemie zamkniętym metodą próżniową wraz z akcesoriami oraz probówek do przechowywania krwi

zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przeterg Nieograniczony
nr sprawy: 4-ZP-2020
wartość: poniżej 139 000 euro
termin składania ofert: 7 lipca 2020  10:00
wynik postępowania: Umowy zostały zawarte 30.07.2020 z następującymi Wykonawcami: Pakiet I, V - Proplasma Sp. z o.o. Sp. kom.; ul. Ludwinowska 17k; 02-862 Warszawa Pakiet II - Eclipse Sp. z o.o. Sp. kom.; ul.prof. M. Życzkowskiego 16; 31-864 Kraków Pakiet III - Medlab Products Sp. z o.o.; ul. Gałczyńskiego 8; 05-090 Raszyn Pakiet IV - unieważniony Uzasadnienie prawne – art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Uzasadnienie faktyczne – do terminu składania ofert tj. do dnia 07.07.2020r. do godz. 10:00 w zakresie Pakietu IV przedmiotowego postępowania nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.  

zamówienie na:

Dostawa energii elektrycznej

zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przeterg Nieograniczony
nr sprawy: 3-ZP-2020
wartość: poniżej 139 000 euro
termin składania ofert: 24 kwietnia 2020  10:00
wynik postępowania: Umowa została zawarta 13.05.2020 r z firmą Kogeneracja Zachód SA ul. Czartoria 1/27 61-102 Poznań 

zamówienie na:

Wymiana dźwigu wraz z pracami remontowo-budowlanymi dla RCKiK w Bydgoszczy

zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: 2-ZP-2020
wartość: poniżej 139 000 euro
termin składania ofert: 3 marca 2020  10:00
wynik postępowania: Umowa zawarta została 16.03.2020 z firmą Baupol Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 14a; 85-758 Bydgoszcz 

zamówienie na:

Dostawa zestawów do otrzymywania ubogoleukocytarnych składników krwi

zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przeterg Nieograniczony
nr sprawy: 16-ZP-2019
wartość: powyżej 144 000 euro
termin składania ofert: 21 stycznia 2020  10:00
wynik postępowania: Umowy zostały zawarte 17.02.2020r. z: Pakiet I - Maco Pharma Polonia Sp. z o.o.; ul. Szwajcarska 22; 54-405 Wrocław Pakiet II - Vitasystems Sobczak i wspólnicy Sp. J. ul. Górczewska 216; 01-460 Warszawa 

zamówienie na:

Zestawy do automatycznej plazmaferezy i cytaferezy wraz z dzierżawą urządzeń

zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przeterg Nieograniczony
nr sprawy: 14-ZP-2019
wartość: powyżej 144 000 euro
termin składania ofert: 7 stycznia 2020  10:00
wynik postępowania: Umowy zostały zawarte 23.01.2020r. z: Pakiet I Haemo Sp. z o.o. ul. J. Hallera 1G, 41-407 Imielin Pakiet II - Novohemo K.E. Nyczka Sp. J. ul. Mydlana 1; 51-502 Wrocław 

Przetargi o pozycjach 1 - 14 (z 14)