Przetargi rozstrzygnięte z 2021 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 10 (z 10)zamówienie na:

Ochrona osób i mienia należącego do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy

zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji na usługi społeczne o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż równowartość kwoty 750 000 euro
nr sprawy: 9-ZP-2021
wartość: mniej niż równowartość 750000 euro, ale nie mniej niż 130000 zł
termin składania ofert: 3 września 2021  10:00
wynik postępowania: Umowa została zawarta 21.09.2021 z firmą Sekret Serwis Sp. z o.o. ul. Brzozowa 19; 85-154 Bydgoszcz 

zamówienie na:

Dostawa wskaźników napromieniowania składników krwi

zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji art 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: 8-ZP-2021
wartość: powyżej 130 000 złotych
termin składania ofert: 23 lipca 2021  10:00
wynik postępowania: Umowa została zawarta 02.08.2021 z Novohemo K.E. Nyczka Sp. J. ul. Mydlana 1; 51-502 Wrocław 

zamówienie na:

Zestawy do automatycznej plazmaferezy i cytaferezy wraz z dzierżawą urządzeń

zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przeterg Nieograniczony
nr sprawy: 5-ZP-2021
wartość: wartości równa lub przekraczająca progi unijne
termin składania ofert: 10 czerwca 2021  10:00
wynik postępowania: Umowy zostały zawarte dnia 07.07.2021 z: Pakiet I:Novohemo K.E. Nyczka Sp. J. ul. Mydlana 1; 51-502 Wrocław Pakiet II:Haemo Sp. z o.o.; ul. J. Hallera 1G; 41-407 Imielin; Pakiet III i IV: Terumo BCT Polska Sp. z o.o. ul. Hutnicza 14; 40-241 Katowice 

zamówienie na:

DOSTAWA PRÓŻNIOWEGO SYSTEMU DO POBIERANIA KRWI WRAZ Z PROBÓWKAMI ORAZ PROBÓWEK DO BADAŃ LABORATORYJNYCH I PRZECHOWYWANIA KRWI

zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji art 275 ust 1 Pzp
nr sprawy: 6-ZP-2021
wartość: poniżej progu unijnego
termin składania ofert: 25 maja 2021  10:00
wynik postępowania: Umowy zostały zawarte 14.06.2021 Pakiei I i II: Eclipse Boluk-Sobolewska Sp. k. ul. prof. M. Życzkowskiego 16; 31-864 Kraków Pakiet III: Medlab Products Sp. z o.o. ul. Gałczyńskiego 8; 05-090 Raszyn Pakiet V: Proplasma Hilscher, Trzciński Spółka Jawna, ul. Ludwinowska 17K; 02-856 Warszawa Pakiet IV - unieważnienie części na podst art 255 pkt 1 ustawy Pzp - nie złożono żadnej oferty 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa pakietów czekolady dla zrównoważonego wysiłku energetycznego dla Honorowych Dawców Krwi;

zamawiający: RCKiK w imieniu których postępowanie prowadzi ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIA
tryb zamówienia: Przeterg Nieograniczony
nr sprawy: ZZP-50/21
wartość: wartości równa lub przekraczająca progi unijne
termin składania ofert: 17 maja 2021  10:00
wynik postępowania: Umowa została zawarta 06.09.2021 z Terravita Sp. z o.o. ul. Szarych Szeregów 48; 60-462 Poznań 

zamówienie na:

Zestawy do redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych w osoczu wraz z dzierżawą urządzeń

zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przeterg Nieograniczony
nr sprawy: 3-ZP-2021
wartość: powyżej progu unijnego
termin składania ofert: 22 kwietnia 2021  10:00
wynik postępowania: Umowa została zawarta 06.05.2021r. z Maco Pharma Polonia Sp. z o.o.; ul. Szwajcarska 22; 54-405 Wrocław 

zamówienie na:

DOSTAWA TESTÓW DO WYKONANIA BADAŃ PRZECIWCIAŁ ANTY-SARS-COV-2 IgG Z NIEZBĘDNYMI DO WYKONANIA BADANIA PŁYNAMI I AKCESORIAMI ORAZ Z DZIERŻAWĄ APARATURY SŁUŻĄCEJ DO WYKONANIA BADAŃ

zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji art 275 ust 1 Pzp
nr sprawy: 4-ZP-2021
wartość: powyżej 130 000 złotych
termin składania ofert: 16 kwietnia 2021  10:00
wynik postępowania: Umowa została zawarta 04.05.2021 z firmą Argenta Sp. z o.o.; ul. Polska 114; 60-401 Poznań 

zamówienie na:

MIKROKUWETY ORAZ INNE MATERIAŁY SŁUŻĄCE DO POMIARU POZIOMU HEMOGLOBINY

zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji art 275 ust 1 Pzp
nr sprawy: 2-ZP-2021
wartość: powyżej 130 000 złotych
termin składania ofert: 5 marca 2021  10:00
wynik postępowania: Umowa została zawarta 11.03.2021 z Medservice Sztandar sp. k. ; ul. Jasna 31b; 44-122 Gliwice 

zamówienie na:

Roztwory wzbogacające i/lub płyny infuzyjne

zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji art 275 ust 1 Pzp
nr sprawy: 1-ZP-2021
wartość: powyżej 130 000 złotych
termin składania ofert: 26 lutego 2021  10:00
wynik postępowania: Umowy zostały zawarte 09.03.2021 z: Pakiet I, II,IV - Maco Pharma Polonia Sp. z o.o. ul. Szwajcarska 22; 54-405 Wrocław Pakiet III - Novohemo KE Nyczka Sp. J. ul. Mydlana 1; 51-502 Wrocław 

zamówienie na:

Zestawy do redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych wraz z dzierżawą urządzeń

zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przeterg Nieograniczony
nr sprawy: 13-ZP-2020
wartość: poniżej 139.000 euro
termin składania ofert: 12 stycznia 2021  10:00
wynik postępowania: Umowa została zawarta 18.01.2021 z Maco Pharma Polonia Sp. z o.o.; ul. Szwajcarska 22; 54-405 Wrocław 

Przetargi o pozycjach 1 - 10 (z 10)