Przetargi unieważnione z 2005 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

2 samochody osobowo-dostawcze

zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 24 listopada 2005
przyczyna unieważnienia: Postępowanie unieważniono - złożono jedną ofertę, która podlegała wykluczeniu. 

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)