Przetargi unieważnione z 2010 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Zestawy do usuwania leukocytów w KKP

zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: 4/ZP/2010
wartość: poniżej 125.000 euro
termin składania ofert: 5 marca 2010  10:00
przyczyna unieważnienia: W postępowaniu przetargowym nie złożono żadnej oferty 

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)