Przetargi unieważnione z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Wymiana dźwigu wraz z pracami remontowo-budowlanymi dla RCKiK w Bydgoszczy

zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przeterg Nieograniczony
nr sprawy: 1-ZP-2020
wartość: poniżej 139 000 euro
termin składania ofert: 30 stycznia 2020  10:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4 - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)