Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 1126)

Przeterg Nieograniczony

Informacja dotycząca zawarcia umowy oraz usunięcie SIWZ


Data: 2020-05-13 11:08:42
Autor: Anna Majewska

Przeterg Nieograniczony

Informacja dot. wyboru oferty najkorzystniejszej


Data: 2020-05-05 13:50:30
Autor: Anna Majewska

Przeterg Nieograniczony

Informacja z otwarcia ofert na podst. art. 86 ust. 5 ustawy Pzp


Data: 2020-04-24 12:35:05
Autor: Anna Majewska

Przeterg Nieograniczony

Odpowiedzi na pytania


Data: 2020-04-21 12:15:39
Autor: Anna Majewska

Przeterg Nieograniczony

Zamieszczenie SIWZ


Data: 2020-04-16 12:59:43
Autor: Anna Majewska

Przetarg Nieograniczony

Informacja dot. zawarcia umowy oraz usunięcie SIWZ


Data: 2020-03-16 12:52:11
Autor: Anna Majewska

Przetarg Nieograniczony

informacja dotycząca wyboru oferty najkorzystniejszej


Data: 2020-03-10 10:22:53
Autor: Anna Majewska

Przetarg Nieograniczony

Informacja z otwarcia ofert na podst. art. 86 ust. 5


Data: 2020-03-03 13:00:16
Autor: Jacek Południak

Przeterg Nieograniczony

Informacja dotycząca udzielenia zamówienia oraz usunięcie SIWZ


Data: 2020-02-17 12:58:34
Autor: Anna Majewska

Przeterg Nieograniczony

Informacja dotycząca unieważnienia postępowania


Data: 2020-02-07 12:59:55
Autor: Anna Majewska

Przeterg Nieograniczony

Informacja dot. unieważnienia postępowania


Data: 2020-02-07 12:57:39
Autor: Anna Majewska

Przeterg Nieograniczony

Informacja dot. zawarcia umowy


Data: 2020-02-04 11:21:41
Autor: Anna Majewska

Przeterg Nieograniczony

Informacja dot. wyboru oferty najkorzystniejszej


Data: 2020-02-04 11:14:20
Autor: Anna Majewska

Przeterg Nieograniczony

Informacja z otwarcia ofert na podst. art. 86 ust. 5 ustawy Pzp


Data: 2020-01-30 14:15:23
Autor: Anna Majewska

Przeterg Nieograniczony

Informacja dot. zawarcia umów oraz usunięcie SIWZ


Data: 2020-01-23 12:35:01
Autor: Anna Majewska

Przeterg Nieograniczony

Informacja z otwarcia ofert na podst. art 86 ust. 5 ustawy Pzp


Data: 2020-01-21 13:35:55
Autor: Anna Majewska

Przeterg Nieograniczony

Informacja dot. wyboru oferty najkorzystniejszej


Data: 2020-01-20 11:42:15
Autor: Anna Majewska

Wolna ręka

Informacja dotycząca zawarcia umowy


Data: 2020-01-17 09:20:12
Autor: Anna Majewska

Przeterg Nieograniczony

Pytania i odpowiedzi do SIWZ


Data: 2020-01-08 12:34:09
Autor: Anna Majewska

Przeterg Nieograniczony

Informacja z otwarcia ofert na podst. art. 86 ust. 5 ustawy Pzp


Data: 2020-01-07 13:40:31
Autor: Anna Majewska
Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 1126)