Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 1209)

Przeterg Nieograniczony

Informacja dot. wyboru oferty najkorzystniejszej


Data: 2021-05-05 13:17:16
Autor: Anna Majewska

tryb podstawowy bez negocjacji art 275 ust 1 Pzp

Informacja dot. wyboru oferty najkorzystniejszej


Data: 2021-04-23 12:11:14
Autor: Anna Majewska

Przeterg Nieograniczony

Informacja z otwarcia ofert


Data: 2021-04-22 11:59:45
Autor: Anna Majewska

Przeterg Nieograniczony

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia


Data: 2021-04-22 08:36:25
Autor: Anna Majewska

Data: 2021-04-16 13:47:29
Autor: Anna Majewska

tryb podstawowy bez negocjacji art 275 ust 1 Pzp

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamowienia


Data: 2021-04-16 08:51:26
Autor: Anna Majewska

Przeterg Nieograniczony

Pytania i odpowiedzi do SWZ


Data: 2021-04-13 13:59:29
Autor: Anna Majewska

tryb podstawowy bez negocjacji art 275 ust 1 Pzp

Odpowiedzi na pytania - cz. II


Data: 2021-04-12 13:19:56
Autor: Anna Majewska

tryb podstawowy bez negocjacji art 275 ust 1 Pzp

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


Data: 2021-04-08 11:50:57
Autor: Anna Majewska

Data: 2021-04-08 11:34:23
Autor: Anna Majewska

Data: 2021-04-02 11:38:42
Autor: Anna Majewska

tryb podstawowy bez negocjacji art 275 ust 1 Pzp

Informacja dot. zawarcia umowy


Data: 2021-03-15 08:39:54
Autor: Anna Majewska

tryb podstawowy bez negocjacji art 275 ust 1 Pzp

Informacja dot. zawarcia umowy


Data: 2021-03-12 14:11:33
Autor: Anna Majewska

tryb podstawowy bez negocjacji art 275 ust 1 Pzp

Informacja dotycząca wyboru oferty najkorzystniejszej


Data: 2021-03-10 11:42:34
Autor: Anna Majewska

Data: 2021-03-05 12:58:10
Autor: Anna Majewska

tryb podstawowy bez negocjacji art 275 ust 1 Pzp

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia


Data: 2021-03-05 08:03:15
Autor: Anna Majewska

tryb podstawowy bez negocjacji art 275 ust 1 Pzp

Informacja dot. wyboru oferty najkorzystniejszej


Data: 2021-03-02 10:24:24
Autor: Anna Majewska

Data: 2021-02-26 13:52:36
Autor: Anna Majewska

tryb podstawowy bez negocjacji art 275 ust 1 Pzp

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia


Data: 2021-02-26 09:31:08
Autor: Anna Majewska

Data: 2021-02-23 12:20:21
Autor: Anna Majewska
Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 1209)