Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 1248)

Data: 2021-09-27 13:39:48
Autor: Anna Majewska

Data: 2021-09-14 12:09:34
Autor: Anna Majewska

Przeterg Nieograniczony

Informacja dot. podpisania umowy


Data: 2021-09-10 08:31:50
Autor: Anna Majewska

Data: 2021-09-03 13:37:05
Autor: Anna Majewska

Data: 2021-09-03 10:06:33
Autor: Anna Majewska

Data: 2021-09-01 13:17:27
Autor: Anna Majewska

Data: 2021-08-31 12:10:41
Autor: Anna Majewska

Data: 2021-08-27 11:41:30
Autor: Anna Majewska

tryb podstawowy bez negocjacji art 275 pkt 1 ustawy Pzp

Informacja dot. zawarcia umowy oraz usunięcie SWZ


Data: 2021-08-03 10:14:57
Autor: Anna Majewska

tryb podstawowy bez negocjacji art 275 pkt 1 ustawy Pzp

Informacja dotycząca wyboru oferty najkorzystniejszej


Data: 2021-07-30 10:55:25
Autor: Anna Majewska

Przeterg Nieograniczony

Usunięcie SWZ


Data: 2021-07-23 13:29:59
Autor: Anna Majewska

Data: 2021-07-23 13:29:05
Autor: Anna Majewska

Data: 2021-07-23 13:28:06
Autor: Anna Majewska

Data: 2021-07-23 13:27:19
Autor: Anna Majewska

tryb podstawowy bez negocjacji art 275 pkt 1 ustawy Pzp

Informacja z otwarcia ofert na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Pzp


Data: 2021-07-23 11:05:17
Autor: Anna Majewska

tryb podstawowy bez negocjacji art 275 pkt 1 ustawy Pzp

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia


Data: 2021-07-23 09:33:32
Autor: Anna Majewska

Data: 2021-07-19 09:51:47
Autor: Anna Majewska

Przeterg Nieograniczony

Informacja dot. zawarcia umów oraz usunięcie SWZ


Data: 2021-07-09 14:25:27
Autor: Anna Majewska

tryb podstawowy bez negocjacji art 275 ust 1 Pzp

Informacja dotycząca zawarcia umowy, usunięcie SWZ


Data: 2021-07-06 14:10:44
Autor: Anna Majewska

Przeterg Nieograniczony

Informacja dotycząca wyboru oferty najkorzystniejszej


Data: 2021-07-05 11:32:06
Autor: Anna Majewska
Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 1248)