Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 6 (z 6)

Przeterg Nieograniczony
rejestr zmian informacji

Usunięcie SWZ
Data: 2021-07-23 13:29:59
Autor: Anna Majewska
Informacja dotycząca zawarcia umowy
Data: 2021-05-19 10:25:09
Autor: Anna Majewska
Informacja dot. wyboru oferty najkorzystniejszej
Data: 2021-05-05 13:17:16
Autor: Anna Majewska
Informacja z otwarcia ofert
Data: 2021-04-22 11:59:45
Autor: Anna Majewska
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Data: 2021-04-22 08:36:25
Autor: Anna Majewska
Pytania i odpowiedzi do SWZ
Data: 2021-04-13 13:59:29
Autor: Anna Majewska
Zmiany o pozycjach 1 - 6 (z 6)

powrót do informacji »