Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 7 (z 7)

Przeterg Nieograniczony
rejestr zmian informacji

Informacja dot. zawarcia umów oraz usunięcie SWZ
Data: 2021-07-09 14:25:27
Autor: Anna Majewska
Informacja dotycząca wyboru oferty najkorzystniejszej
Data: 2021-07-05 11:32:06
Autor: Anna Majewska
Informacja z otwarcia ofert na podst art. 222 ust 5 ustawy Pzp
Data: 2021-06-10 12:48:50
Autor: Anna Majewska
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Data: 2021-06-10 09:54:44
Autor: Anna Majewska
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data: 2021-05-25 13:59:06
Autor: Anna Majewska
Pytania i odpowiedzi do SWZ - część 2
Data: 2021-05-25 13:37:56
Autor: Anna Majewska
Pytania i odpowiedzi do SWZ, zmiana treści SWZ
Data: 2021-05-20 12:33:54
Autor: Anna Majewska
Zmiany o pozycjach 1 - 7 (z 7)

powrót do informacji »