Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 5 (z 5)

tryb podstawowy bez negocjacji art 275 pkt 1 ustawy Pzp
rejestr zmian informacji

Informacja dot. zawarcia umowy oraz usunięcie SWZ
Data: 2021-08-03 10:14:57
Autor: Anna Majewska
Informacja dotycząca wyboru oferty najkorzystniejszej
Data: 2021-07-30 10:55:25
Autor: Anna Majewska
Informacja z otwarcia ofert na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Pzp
Data: 2021-07-23 11:05:17
Autor: Anna Majewska
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Data: 2021-07-23 09:33:32
Autor: Anna Majewska
.
Data: 2021-07-19 09:51:47
Autor: Anna Majewska
Zmiany o pozycjach 1 - 5 (z 5)

powrót do informacji »