Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 21 - 40 (z 1248)

tryb podstawowy bez negocjacji art 275 pkt 1 ustawy Pzp

Informacja o unieważnieniu postępowania


Data: 2021-06-10 13:49:46
Autor: Anna Majewska

Przeterg Nieograniczony

Informacja z otwarcia ofert na podst art. 222 ust 5 ustawy Pzp


Data: 2021-06-10 12:48:50
Autor: Anna Majewska

tryb podstawowy bez negocjacji art 275 pkt 1 ustawy Pzp

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia


Data: 2021-06-10 10:21:14
Autor: Anna Majewska

Przeterg Nieograniczony

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia


Data: 2021-06-10 09:54:44
Autor: Anna Majewska

tryb podstawowy bez negocjacji art 275 ust 1 Pzp

Informacja dotycząca wyboru oferty najkorzystniejszej


Data: 2021-06-07 11:54:26
Autor: Anna Majewska

tryb podstawowy bez negocjacji art 275 pkt 1 ustawy Pzp

Odpowiedzi na pytania zadane po terminie zadawania pytań


Data: 2021-06-04 13:42:30
Autor: Anna Majewska

Data: 2021-06-02 12:31:33
Autor: Anna Majewska

tryb podstawowy bez negocjacji art 275 pkt 1 ustawy Pzp

Informacja o zmianie treści SWZ oraz zmianie terminu składania i otwarcia ofert


Data: 2021-06-02 12:30:22
Autor: Anna Majewska

Data: 2021-06-02 12:22:17
Autor: Anna Majewska

tryb podstawowy bez negocjacji art 275 ust 1 Pzp

Informacja z otwarcia ofert - korekta


Data: 2021-05-25 14:36:44
Autor: Anna Majewska

Przeterg Nieograniczony

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


Data: 2021-05-25 13:59:06
Autor: Anna Majewska

Przeterg Nieograniczony

Pytania i odpowiedzi do SWZ - część 2


Data: 2021-05-25 13:37:56
Autor: Anna Majewska

tryb podstawowy bez negocjacji art 275 ust 1 Pzp

Informacja z otwarcia ofert na podst. art 222 ust. 5


Data: 2021-05-25 13:06:48
Autor: Anna Majewska

tryb podstawowy bez negocjacji art 275 ust 1 Pzp

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia


Data: 2021-05-25 09:56:03
Autor: Anna Majewska

Przeterg Nieograniczony

Pytania i odpowiedzi do SWZ, zmiana treści SWZ


Data: 2021-05-20 12:33:54
Autor: Anna Majewska

Przeterg Nieograniczony

Informacja dotycząca zawarcia umowy


Data: 2021-05-19 10:25:09
Autor: Anna Majewska

tryb podstawowy bez negocjacji art 275 ust 1 Pzp

Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia SWZ i załączniki po zmianie - po zmianie


Data: 2021-05-18 15:11:49
Autor: Anna Majewska

Data: 2021-05-18 14:51:07
Autor: Anna Majewska

tryb podstawowy bez negocjacji art 275 ust 1 Pzp

Informacja dot zawarcia umowy


Data: 2021-05-12 11:41:07
Autor: Anna Majewska

Przeterg Nieograniczony

Informacja dot. wyboru oferty najkorzystniejszej


Data: 2021-05-05 13:17:16
Autor: Anna Majewska
Zmiany o pozycjach 21 - 40 (z 1248)