Składniki majątku trwałego na koniec 2016 roku

Lp.
Określenie grupy składników majątku trwałego 
Wartość netto na koniec roku 2016
1
Wartości niematerialne i prawne
135.410,62
2
Środki trwałe
9.849.471,59

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
969.632,53

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
2.729.655,49

c) urządzenia techniczne i maszyny
1.251.802,80

d) środki transportu
1.971.183,73

e) inne środki trwałe
2.927.197,04
3
Środki trwałe w budowie
0,00Ogółem
9.984.882,21

metryczka


Wytworzył: Teresa Napierała (23 kwietnia 2015)
Opublikował: Kinga Bobowska (23 kwietnia 2015, 14:23:17)

Ostatnia zmiana: Kinga Bobowska (13 kwietnia 2017, 14:24:38)
Zmieniono: uaktualnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2453